kuyumcular haksız rekabete kurban edilmemeli

Türkiye' nin sosyal yaşamına ve ekonomik geleceğine de büyük zararlar verecektir.
"

  

Esnaf ve sanatkarımız ekonomik olarak zor günler geçirirken, uygulanan politikalar ile de tamamen iş sahasından çektirilmeye çalışılıyor.

  Hükümetin bir çok uygulamasında esnaf ve sanatkarın sektörel olarak yürüttüğü bir çok alan, büyük sermaye ve holdinglerin faaliyet alanı olarak düzenlenmektedir. Hükümetin hayvancılık desteğinden kasaplar ve besici esnaflar değil, büyük sanayici ve holdingler yararlanmaya başladı. Şimdi son uygulamalar ile hem bankalar ve hem de PTT kuyumculuk yapmaya başladı. Kuyumculuk başlı başına bir sanat ve ustalık alanıdır. Bugün ustalık belgesi olmayanlar kuyumcu dükkanı açamazken, parası, sermayesi, bankası ve holdingi olanlar kuyumculuk yapmaya başladı. Bu durum kuyumcu esnaf ve sanatkarın tamamen bitirilme anlamına gelmektedir. Kuyumcu esnafı holding bankası, devlet bankası ve yabancı bankalarla rekabete zorlanıyor. Böyle bir uygulama kuyumcu esnaf ve sanatkarının bitirilmesi ve sahadan el çektirilmesi anlamına gelmektedir.

Kuyumcu, kuyumculuğu ile uğraşırken, bankalar bankacılık hizmetleri ile PTT ise yasal görevi olan haberleşme hizmetleriyle uğraşmalı. Büyüme ve ekonomik istikrar herkesin kendi görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi ile yakalanabilir.

Son dönemdeki uygulamalar esnaf ve sanatkar AVM’ ler ile ATM’ler arasında sıkıştırıp bırakmıştır.

Üzülerek belirtmeliyiz ki, esnaf ve sanatkar, büyük sermaye gruplarını ve bankaların insafına terk edilmiştir.

Devletin vermiş olduğu hiçbir teşvik paketinden yararlandırılmayan esnaf ve sanatkarın, aynı zamanda haksız rekabet ve uygulamalarla da karşı karşıya bırakılması, anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir politika değildir. Esnaf ve sanatkara destek verilmiyor, bari esnaf ve sanatkarın zor şartlar altında yürütmeye çalıştığı meslekler, haksız rekabete kurban edilmemeli.

   Küçük esnaf ve sanatkarı, meslek dallarının tüm sıkıntılara rağmen yaşatmaya çalışan kesimlerin her uygulamada üzerine gelinmesi, sadece esnaf ve sanatkar camiasına zarar vermez, Türkiye’nin sosyal yaşamına ve ekonomik geleceğine de büyük zararlar verecektir.

  Bu nedenle, altın alım ve satımı, sadece Kuyumcu esnaf ve sanatkarının yapabileceği bir meslektir. Yapılan yanlış uygulamadan vazgeçirilerek, kuyumcu esnaf ve sanatkarı haksız rekabete karşı korunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

"
Tür DOSYA İNDİR