KAMYONCU ve NAKLİYECİ ESNAFININ TALEP DOSYASI KAPUSUZ'A TESLİM EDİLDİ

NAKLİYECİ VE KAMYONCU ESNAF İÇİN SORULAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
"

   KAMYONCU ve NAKLİYECİ ESNAFININ TALEP DOSYASI KAPUSUZ’A TESLİM EDİLDİ

 

 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu  (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, kamyoncu ve nakliyeci esnafının yaşamış olduğu sorunların ve önerilerin dosya halinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salip Kapusuz’a verdiklerini bildirdi.

 

 Keskin, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken başkanlığında TESK Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin yaptığı toplantıya  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz’un beraberinde İzmir Milletvekili İlknur Denizli, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Manisa Milletvekili Recai Berber ile birlikte katıldığını bildirerek, yapılan toplantıda kamyoncu ve nakliyeci esnafının yaşamış olduğu sorunları çözüm önerileri ile birlikte dosya halinde sunduklarını belirtti.

 

NAKLİYECİ VE KAMYONCU ESNAF İÇİN SORULAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

Keskin, “Kamyoncu esnafımızın almak zorunda olduğu K1 yetki belgesinin fiyatı 2014 yılı için 17.594 TL ‘dir. 50 araca sahip bir firma ile 1 araca sahip olan esnaf aynı ücreti ödemektedir. Bu da esnafımızın eşit şartlarda rekabet edebilmesini önlemektedir.  Durmadan artan akaryakıt fiyatları, esnafımızın ödemek zorunda olduğu gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel tüketim vergisi, zorunlu sigorta primleri düşünüldüğünde, sınırlı sermayesine emeğini de katarak çalışan nakliyeci esnafın Karayolları Taşıma Yönetmeliği ile getirilen bu düzenlemeler karşısında zor durumda kalmaktadır.  Yetki belgesine ilişkin ücretlerin mevcut haliyle uygulamaya devam edilmesi, esnafımızın işsiz kalmasına neden olacak olup, her esnafın en az dört kişilik bir aileyi geçindirdiği düşünülecek olursa, bunun ülke ekonomisi üzerinde yaratacağı olumsuzluklar malumdur.  Bu konudaki talebimiz,  Kamyoncu esnafımızın almak zorunda olduğu K1 yetki belgesi ücretinin düşürülerek  daha makul ölçüde tespit edilmesini sağlamak için gereğinin yapılması ve  bir aracı olan esnaf  için 1.000 TL, ikinci aracı olan esnaf  için 2. 000 TL, elli aracı olan için 50.000 TL ücret alınmasını talep etmekteyiz. Yine, Karayolu Taşıma Kanununa istinaden Yetki Belgesi almış olan esnaflarımız araçlarını sattığında belgeleri belirli bir süre sonra iptal olmaktadır. Yetki belgeleri üzerinde herhangi bir devir hakları bulunmamaktadır. Bu konudaki çözüm önerimizde ise K1 yetki Belgesi olan esnaflarımıza devir ve satış hakkı verilmesini talep etmekteyiz” şeklinde bilgi verdi.

  Keskin açıklamasında şunları kaydetti; “ Karayolu Taşıma Kanununun Tanımlar Bölümü 3. Maddesinde Eşya’nın tanımı:  “Eşya (yük) : İnsandan başka taşınabilen canlı veya cansız her türlü nesne.”şeklindedir. Mevcut yetki belgemiz olan  K1  tanımı Karayolu Taşıma Yönetmeliğininin 6. Maddesinde  “K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklar” denilmektedir. Buna rağmen Ulaştırma Bakanlığı Denetim İstasyonlarında ev eşyası yüklü araçlarımıza ceza yazılmaktadır.Bu konudaki çözüm önerimizde , esnafımızın bu yanlış cezai uygulamaya maruz kalmamasını talep etmekteyiz.  Yine yurt içi eşya taşımacılığında Ton X kilometre esasına göre Taban fiyat uygulanmaması sebebiyle kamyoncu esnafımız; akaryakıt, yağ, lastik, yedek parça, bakım ve onarım gibi işletme giderleri ile  sosyal güvenlik primlerini, vergisini ve diğer zorunlu giderlerini karşılayamaz   durumdadır.  Bu sorun içinde çözüm önerimizde; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, yurt içi yolcu taşımacılığında olduğu gibi yurt içi eşya taşımacılığında da Ton X km. esasına göre taban fiyat belirlenmesi ve bu tarifenin her altı ayda bir girdilerde ki artışlar dikkate alınarak yenilenmesini istemekteyiz.    2004 yılında yayımlanan ilk Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre C2 yetki belge sahipleri, sadece uluslar arası ticari eşya taşımacılığı yapabilmekte iken, daha sonra yapılan değişiklik ile bunlara hem uluslar arası hem de yurt içi ticari eşya taşımacılığı yapma yetkisi verilmiştir. C türü yetki belgeli şahıs ya da tüzel kişilikler yetki belgelerini ikinci şahıslara kiraya vermekle birlikte ÖTV’siz ve KDV’siz motorin almaktadırlar. Yurt dışından ucuza aldıkları motorini yurtiçindeki eşya taşımacılığında kullanan C2 yetki belgeli taşımacılar daha ucuza mal taşıma imkanına sahip olup,  sadece yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak zorunda olan K1 yetki belgesine sahip kamyoncu esnafı için haksız rekabet oluşturulmaktadır. Öte yandan C2 yetki belgeli yüksek kapasiteli araçlar dört-beş kamyonun taşıyabileceği yükü bir seferde alarak taşımak suretiyle kamyoncu esnafının iş alma imkanını da kısıtlamaktadır. Bu konuda da çözüm önerimiz de; esnafımızın mağduriyetini önlemek için C türü yetki belgesine sahip olan kişilerin, yetki belgelerini ikinci şahıslara kiralamasının önlenmesi ve C2 yetki belgesi sahiplerinin sadece uluslar arası eşya taşımacılığı yapabilecekleri şartının getirilmesini istemekteyiz.”

 

TİCARİ ARAÇLARDA ZORUNLU TRAFİK ORANI İNDİRİLMELİ

 

 Keskin, sundukları dosya ile ilgili olarak şu bilgileri de aktardı; “Şoför Esnafımızın Yetki Belgelerini kayıtlı oldukları odalardan alamamaları ve belgelerin verilme işlemlerinde yaşanan aksamalar ile Bölge Müdürlüklerinin uzak olması, esnafımızın iş ve zaman kaybına neden olmaktadır. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Anayasanın 135 inci maddesinde tanımlanmış olup, kendi üyelerine hizmet vermek amacıyla kanunla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarıdır. Zira kuruluş kanunlarından kaynaklanan nedenlerle her kuruluş kendi üyelerine hizmet vermek görev yetki ve sorumluluğundadır.  Mesleğin özelliği nedeni ile mesleki faaliyetlerini ilgilendiren usul ve esaslara ilişkin konularda, gerekli bilgiye ulaşma imkanı olmayan taşımacılara ancak üyesi oldukları Meslek Odalarınca ulaşması ve bilgilendirilmeleri mümkündür. Bu nedenle çözüm önerisi olarak taşımacı esnafımızın alması zorunlu bulunan yetki belgelerinin meslek odalarınca verilmesinin sağlanmasını istemekteyiz. Ayrıca SRC mesleki yeterlilik belgesi sınavlarının sadece bölge müdürlüğü olan illerde yapılmasının yerine her ilde yapılmasını talep etmekteyiz. Zorunlu trafik sigortası primleri araç başına yıllık 7.000 TL’ye kadar ulaşmış olup bunun yanında kasko ve nakliye sigortası yapılınca bu ücretler esnafımızın ödeyemeyeceği bir hale gelmiştir. Herhangi bir kaza durumunda esnafımızın suçlu veya suçsuz olması gözetilmeksizin sigorta primleri haksız yere artmaktadır.Bu konuda da çözüm önerimizde:  Ticari araçlarda sigorta primlerinin indirilerek esnafımız açısından ödenebilir hale gelmesini istemekteyiz. Kazalarda suçsuz olan esnafımızın, hasarsızlık oranlarının düşürülmemesi ve sigorta primlerinin artmamasını talep etmekteyiz.  Son olarak ise bir aracın kasasının indirilip bindirilmesi ve daraltılması işlemi ortalama 3.000 TL’ ye mal olmaktadır. Esnafımızın araç muayenelerinde ise kasa genişliği 1 cm dahi fazla olsa ağır kusurlu sayılıp muayeneden geçememektedir. Örneğin yeni bir kasayla iki kez yük taşındığında bile kasada 5 cm genişleme meydana gelmektedir. Bu nedenler göz önüne alınarak esnafımıza muayene istasyonlarında daha fazla tolerans tanınmasını istemekteyiz.”

 

 

Kaynak: Burhan Karaduman

 

 

"
Tür DOSYA İNDİR