İŞ SAĞLIĞI KANUNU İÇİN ESNAF VE SANATKARA DEVLET DESTEK VERMELİ""

BU KANUN İLE İŞTEN ÇIKARTMALAR BAŞLAR, KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARTAR""
"

   ESNAF KESİMİNDEN “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA” TEPKİ

TESK YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE MESOB BAŞKANI ŞEVKET KESKİN:

 

“BU KANUN İLE İŞTEN ÇIKARTMALAR BAŞLAR, KAYITDIŞI İSTİHDAM ARTAR”

 

 “İŞ SAĞLIĞI KANUNU İÇİN ESNAF VE SANATKARA DEVLET DESTEK VERMELİ”

 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun mevcut haliyle uygulanması halinde esnaf ve sanatkar camiasının yanında istihdam ettiği ve mesleki süreklilik sağladığı kalfa ve çıraklarını çalıştırmaktan vaz geçmekle karşı karşıya bırakıldığını bildirdi.

  TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve MESOB Başkanı Şevket Keskin, Başbakan Recep Tayip Erdoğan ve ilgili bakanlara gönderdiği yazı da İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun esnaf ve sanatkarları ilgilendiren hükümlerinin yeniden ele alınmasını, aksi takdirde yanlarında çırak ve kalfa çalıştıran esnaf ve sanatkarların işten çıkartmalara başlayabileceğini belirtti.

  Keskin yazısında, “Gelişen Türkiye ekseninde, İş sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar, esnafımız açısından kazaların önlenmesi amacıyla uygun görülmüş ve planlanmış olabilir.  Ancak geçimini çok zor şartlarda sağlamaya çalışan esnafımız çoluğunun çocuğunun nafakasını çıkarmak için zorluklar karşısında gününü kurtarmaya çalışmaktadır. Birçok esnafımız yanında çırak ve kalfalarını istihdam etmeye çalışarak hem mesleki bilgi ve becerisini aktarmakta hem de binlerce ailenin geçim kaynağını sağlamaktadır. Bunlarla birlikte küçük esnafımız birçok yaptırımlara (Taşıma kanunu, gıda kanunu vs. ) maruz kalmaktadır ve her şeye rağmen ayakta durmaya çalışmaktadır. İlgili kanun kapsamında ise esnafımızın bu uygulamadan gerçekten faydalanabilmesi amaçlanıyorsa esnaf ve sanatkarlar yönünde bazı değişikliklerin yapılması yararlı olacaktır” ifadelerini kaydetti.

  Keskin yazısında  “İşçi çalıştırmak suç mu?” ifadesini kaydederek, bulunduğu çözüm önerisin de, “Gerekli düzenlemeye gidilmesiyle 1-10 kişi arası işçi çalıştıran işletmelerin kanuna göre her yıl bakanlar kurulunu yetkisine bırakılması beklenmeden, iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin süresiz devlet tarafından karşılanması sağlanmalıdır. Aksi takdirde tüm zorluklarla geçimini sağlamaya çalışan esnaf ve sanatkârımız bu külfeti taşımaktansa yanında çalışan kişileri işten çıkarma yönünde bir eğilim içinde olacaktır. İş sağlığı uzmanları için yeni bir istihdam alanı oluşturmak için binlerce esnafın yanında çalıştırdıkları kişileri işten çıkaracağı ihtimalinin hesaplanmaması büyük bir handikap olacaktır. Esnaf ve sanatkarımız yanında bir kişiyi bile çalıştıramaz duruma gelmeden bakanlığımızın bunu göz önünde bulundurarak ortaya çıkabilecek kayıt dışılığın ve işten çıkarmaların önüne geçmesi gerekmektedir” ifadelerini kaydetti.

   Keskin şu ifadeleri aktardı; “Yine İş sağlığı ve İş güvenliği kanununun 10. Maddesine göre 01.01.2013 tarihi itibariyle tüm iş yerleri Risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür denilmektedir. Burada esnaf ve sanatkârımız risk değerlendirme analizi ya kendisi yapmaya çalışacak ya da özel kişi veya kuruluşlara para ödemek zorunda bırakılacaktır. Bu hizmet bedelleri ile ilgili hiçbir standart tarife belirlenmezken tamamen uzmanların inisiyatifine bırakılmıştır. Mağdur olan yine esnaf ve sanatkâr camiasıdır. Uzmanların vereceği 2 saatlik eğitimle iş sağlığı ve güvenliği amacına ulaşamaz ancak formalite olarak gerçekleştirilebilir.   Mesleki kuruluşlarımıza kayıtlı yüzlerce meslek grubu bulunmaktadır. İlimizde bu meslek gruplarının risk analizinin nasıl yapılacağı, kriterleri, içeriği ve benzer uygulamaları hakkında yönlendirileceği bilgi alabileceği herhangi bir birim bulunmamaktadır. Bu da şimdiden bilgi karışıklığına neden olmaktadır.  Sonuç olarak esnaf ve sanatkârımızın şimdi yaşadığı ve ileride karşılaşabileceği sorunları önlemek açısından İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alacağı desteğin süresiz gerçekleştirilmesi sağlanmalı.  Eğer gerçekleştirilemiyorsa bu uygulama içerisinde tüm esnaf ve sanatkârımız muafiyet kapsamına alınmalıdır.”

     TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Demokratikleşme ve Atılım projesi kapsamında ülkemizin yakalamış olduğu bu gelişmişlik seviyesinde gerçekleştirilen uygulamalar esnaf ve sanatkârımıza ekonomik yük olarak dönmemelidir. Esnaf son dönemlerde üstüne gelen bu yüklerin altından kalkamayacaktır. Her uygulamanın altından her kanunun altından esnafı zora sokacak maddi bir yük çıkmaktadır” dedi.

 

 

 

 

"
Tür DOSYA İNDİR
2016-9139 Sayılı Karar
İNDİR